Hvis du ønsker at bringe din virksomhed et skridt videre i den bæredygtige omstilling.
– Og søger inspiration til hvorledes grøn omstilling kan skabe nye forretnings-muligheder, så ring for en uforpligtende snak.

Sustainably hjælper din virksomhed med at opsætte realiserbare og værdiskabende mål og støtter processen indtil nøglepersonerne i din organisation er blevet fortrolige med de nye tankemønstre og vaner.

Alt i alt kan Sustainably skabe en gennemgående tryg proces, så beslutninger og forandringer omkring grøn omstilling kommer til at spille sammen med virksomhedens øvrige processer og mål.

At vælge Sustainably betyder, at din virksomhed får en samarbejdspartner der har respekt for dine kerneopgaver – og kan assistere din virksomhed med:

– Inspirations møder med ledelsen hvor vi drøfter, hvorledes jeres services og produkter kan indtænkes i cirkulære kredsløb

– Målsætnings workshops med ledelse og nøglemedarbejdere, hvor nye ideer identificeres og konkretiseres

– Forandrings forløb med organisationens nøglepersoner (- måske med deltagelse af samarbejdspartnere, der kan give din virksomhed ny værdi)

– Løbende realitets tjeks, hvor vi monitorerer hvordan det går med indfrielse af de opsatte mål

De grønne initiativer kan betale sig – og i år kan du søge om op til kr. 90.000,- i støtte til rådgivning.
Læs mere

Er du i bygge – og anlægs sektoren og har du brug for viden om kommende krav?
Læs mere

Overvejer du, om en ISO 14001 certificering er næste skridt for din virksomhed?
Læs mere

Gratis e-bog med handlingsrettede indgangsvinkler til virksomhedens bæredygtige omstilling.
Læs mere eller hent e-bogen