Højskolerne - arnestedet for bæredygtige omstilling i lokalområdet

De unge på landets højskoler er fulde af handlekraft, nysgerrighed og initiativ. De har forstået behovet for omstilling og de har en unik mulighed for at tilegne sig viden og nye vaner på deres højskoleophold.

– Men hvordan kan elevernes engagement, foretagsomhed og iderigdom bringes i spil i lokalsamfundet, så højskolerne i endnu højere grad bliver arnestedet for reel bæredygtig omstilling?

Workshops med bæredygtighed i centrum
I september måned har Sustainably gennemført workshops dels hjemme på højskolerne og dels i Økosamfundet Hallingelille. Emnerne for de forskellige workshops har strækt sig fra praktisk økologi, over bæredygtig beslutningstagning til hvorledes FN’s verdensmål kan omdannes til hverdagspraksis for det enkelte menneske.

Fællesnævneren for elevernes deltagelse på de forskellige workshops har været nysgerrighed, handlingsparathed og en brændende lyst til at gøre en forskel. Men hvilke reelle handlingsmuligheder har højskoleeleverne som enkeltpersoner? Kan elevernes ønsker om handling bruges som løftestang til bæredygtig omstilling i lokalområdet?

’Bare et højskole ophold’ eller et reelt omstillings-skub?
De unge skal bruge deres højskoleophold på at gå på højskole – de skal lade sig undre, danne, forelske og forundre! Men de unge udtrykker ønske om, at deres liv skal give mening, gennem dét at gøre en reel forskel i den virkelige verden.

Højskolerne har altid haft en privilegeret plads i lokalområdet og har traditioner for at åbne sine foredrag og arrangementer op ud imod det omgivende samfund.

Men kunne højskolens fremadskuende formål være, at skabe fælleder, hvor højskole-eleverne får endnu bedre mulighed for at skabe liv og forandring – også udenfor højskolen?

For lokalområdet vil dette kunne bidrage til liv og konkret handling eksempelvis i forhold til den bæredygtige omstilling. At skabe attraktive lokalmiljøer vil styrke bosætningen og kan modvirke  affolkning af yderområder.

Aktiv anvendelse af FN’s verdensmål nr. 17 ’PARTNERSKABER FOR HANDLING’
At skabe partnerskaber for handling er det 17. af FN’s verdensmål. Partnerskaberne skal rumme de globale samarbejder – men løsninger på lokale problemer og mulighed for lokal udvikling, har ofte bedst grobund i lokalmiljøet.

At identificere de initiativer der bedst lykkes i forskellige lokalmiljøer afhænger af lysten, mulighederne og engagementet det enkelte sted. Men det meste er muligt! Praktiske eksempler på synergier mellem højskoler og lokalområder kunne være:

 • Der gøres fælles brug af eksisterende initiativer – eksempelvis har flere højskoler tøjbytte-centraler og flere lokalområder bogbytte. Hvorfor ikke dele hinandens initiativer og skabe fælles traditioner omkring det?
 • Åbne værkstedsdage – hvor lokale borgere inviteres til at upcycle deres itugåede tøj, cykler, maskiner. Der kan deles erfaringer om hvordan ting kan repareres mellem højskoleeleverne på linjefagene og de lokale beboere
 • Højskoleeleverne skaber projekter der tager udgangspunkt i nærmiljøet og inddrager lokale ildsjæle som projektets interessenter, referencepersoner eller ambassadører
 • Udvalgte projekter skabes i samarbejde med lokalområdet – det kunne være:
  o Udviklings workshop ift. udeområder i samarbejde med lokalområdets dagplejere   
  o Identificering af mulige initiativer til cirkulær økonomi i samarbejde med lokalpolitikkere
  o Idegenerering ift. bedre affaldssortering i samarbejde med den lokale genbrugsstation
  o Inspirations workshop om “fremtidens medarbejder” i samarbejde med lokale erhvervsdrivende
  o Markvandring og snak om dyrkningsprincipper i samarbejde med lokale landmænd

På den måde kan projekter skabe reel værdi for de lokale beboere længe efter af højskoleeleverne er draget videre. Og nye højskole hold kan bygge videre på de allerede etablerede relationer og projekter.

Brug for inspiration eller hjælp til det praktiske?
Hvis du ser muligheder for at bringe din højskole endnu mere i spil som accelerator af den bæredygtige omstilling – og ser synergien i samarbejde med lokalmiljøet, har du sikkert allerede gjort dig tanker om mulige initiativer.

Men dét at skabe nye relationer og iværksætte nye vaner kræver ofte ekstra kræfter, som kan være svære at finde i en travl hverdag på højskolen. Det kræver stort benarbejde og kendskab til hvad der virker andre steder. Derfor kan det muligvis være en hjælp at indgå i netværk eller at få hjælp fra en ekstern samarbejdspartner, der kan give input eller udføre noget af det ’kedelige benarbejde’.

Hvis du ønsker inspiration til arbejdet med den bæredygtige omstilling, er du velkommen til at booke tid til en gratis, uformel telefonisk inspirationssamtale via linket her.