Højskolerne - arnestedet for bæredygtige omstilling i lokalområdet

De unge på landets højskoler er fulde af handlekraft, nysgerrighed og initiativ. De har forstået behovet for omstilling og de har en unik mulighed for at tilegne sig viden og nye vaner på deres højskoleophold.

– Men hvordan kan elevernes engagement, foretagsomhed og iderigdom bringes i spil i lokalsamfundet, så højskolerne i endnu højere grad bliver arnestedet for reel bæredygtig omstilling?

Workshops med bæredygtighed i centrum
I september måned har Sustainably gennemført workshops dels hjemme på højskolerne og dels i Økosamfundet Hallingelille. Emnerne for de forskellige workshops har strækt sig fra praktisk økologi, over bæredygtig beslutningstagning til hvorledes FN’s verdensmål kan omdannes til hverdagspraksis for det enkelte menneske.

Fællesnævneren for elevernes deltagelse på de forskellige workshops har været nysgerrighed, handlingsparathed og en brændende lyst til at gøre en forskel. Men hvilke reelle handlingsmuligheder har højskoleeleverne som enkeltpersoner? Kan elevernes ønsker om handling bruges som løftestang til bæredygtig omstilling i lokalområdet?

’Bare et højskole ophold’ eller et reelt omstillings-skub?
De unge skal bruge deres højskoleophold på at gå på højskole – de skal lade sig undre, danne, forelske og forundre! Men de unge udtrykker ønske om, at deres liv skal give mening, gennem dét at gøre en reel forskel i den virkelige verden.

Højskolerne har altid haft en privilegeret plads i lokalområdet og har traditioner for at åbne sine foredrag og arrangementer op ud imod det omgivende samfund.

Men kunne højskolens fremadskuende formål være, at skabe fælleder, hvor højskole-eleverne får endnu bedre mulighed for at skabe liv og forandring – også udenfor højskolen?

For lokalområdet vil dette kunne bidrage til liv og konkret handling eksempelvis i forhold til den bæredygtige omstilling. At skabe attraktive lokalmiljøer vil styrke bosætningen og kan modvirke  affolkning af yderområder.