Gratis e-bog med handlingsrettede indgangsvinkler til virksomhedens bæredygtige omstilling

Hvis du betragter bæredygtig omstilling som en omkostningstung, ressourcekrævende og unødvendig ledelsesopgave, risikerer din virksomhed at blive overhalet af konkurrenterne.

Lad i stedet din virksomhed skabe innovative processer og fremtidssikrede produkter med bæredygtighed som centrum for virksomhedens omstilling. Anvend de forslåede initiativer i denne e-bog som inspiration – eller kontakt Sustainably for et uforpligtende møde om, hvordan din virksomhed kan komme i gang med den bæredygtige omstilling.

Ring og book et uforpligtende møde hos Sustainably på telefon 20 85 87 00 eller kontakt@sustainably.dk

Går du med overvejelser om, hvorvidt en certificering er næste skridt for din virksomhed?

– Og i givet fald skal din virksomhed da fuldt ud certificeres? Eller kan principperne skabe en systematisk metode til omstilling henimod mere bæredygtige processer?

I forhold til eksempelvis Miljøledelse (ISO 14001) viser en undersøgelse udarbejdet af Ålborg universitet og Miljøstyrelsen, at 58 procent af de adspurgte virksomheder siger, at der er økonomiske fordele ved at have miljøledelse og hele 90 procent siger, at miljøledelse har miljømæssige fordele.

Hvis du ønsker sparring omkring værdien af miljøledelse eller andre initiativer omkring bæredygtighed, så ring og book et uforpligtende møde hos Sustainably på telefon 20 85 87 00 eller kontakt@sustainably.dk

Højskolerne – arnestedet for bæredygtige omstilling i lokalområdet

De unge på landets højskoler er fulde af handlekraft, nysgerrighed og initiativ. De har forstået behovet for omstilling og de har en unik mulighed for at tilegne sig viden og nye vaner på deres højskoleophold. 
– Men hvordan kan elevernes engagement, foretagsomhed og iderigdom bringes i spil i lokalsamfundet, så højskolerne i endnu højere grad kan blive arnestedet for bæredygtig omstilling?
Dét giver Sustainably input og reelle værktøjer til – læs mere her