Sustainably´s blog

Højskolerne – arnestedet for bæredygtige omstilling i lokalområdet

De unge på landets højskoler er fulde af handlekraft, nysgerrighed og initiativ. De har forstået behovet for omstilling og de har en unik mulighed for at tilegne sig viden og nye vaner på deres højskoleophold. 
– Men hvordan kan elevernes engagement, foretagsomhed og iderigdom bringes i spil i lokalsamfundet, så højskolerne i endnu højere grad kan blive arnestedet for bæredygtig omstilling?
Dét giver Sustainably input og reelle værktøjer til – læs mere her