Bygge -og anlægssektoren står i dag for 40% af CO2 udledningen - og dét kan vi i samarbejde nedbringe!

Med det øgede omstillingspres fra eksempelvis Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri vil frivillige initiativer i fremtidens bygningsregulativer blive obligatoriske. Og når SMV virksomheder ønsker at indgå i samarbejde som underleverandører eller ønsker at byde på offentlige udbud, vil virksomheden blive bedt om at redegøre for de bæredygtige resultater og cirkulære initiativer.

At omstille sin SMV virksomhed til de kommende krav kan være udfordrende, idet SMV virksomheder ofte ikke har fast personale til disse opgaver. Løsningen kan derfor være, at indgå et tidsbegrænset samarbejde med en dygtig partner, der kan assistere med viden og implementerings hjælp.

At vælge Sustainably betyder, at din virksomhed får en samarbejdspartner der har respekt for dine kerneopgaver – og kan tilføre din virksomhed:

– VIDEN om kommende krav og muligheder ved eksempelvis anvendelse af Livscyklus vurderinger samt muligheder for støtte ordninger

– PROCES hjælp til udvælgelse af initiativer og samskabelse med relevante samarbejdspartnere

– IMPLEMENTERINGS hjælp, så de planlagte initiativer indarbejdes i virksomhedens processer og produkter