Filosofi og metode

Sustainablys læringsmodel bygger på, at dét at eksperimentere styrker læring og frisætter menneskers ressourcer, så innovative ideer kan opstå. Vi tror på, at learning by doing giver engagement – og at ansvaret for processen og resultatet gribes af deltagerne, når den rette kontekst er tilstede.

For at give kreativiteten plads, skal rammen være tryg og forudsigelig – og derfor forløber hver workshop efter samme model.

Læringsmodellen indeholder fem ’krinkelkroge’, som hver især har sin faste tidsramme og sit eget formål.

Kringelkrogene tager sit udspring umiddelbart efter emnet er blevet præsenteret og der har været tid til forståelsesmæssige spørgsmål og generel afklaring.

Den første kringelkrog er undren hvor eleverne lader sig fordybe og associere egne erfaringer indenfor emnet. Hvad minder det dem om – og hvilke andre temaer flyder emnet sammen med?

Herefter skaber eleverne deres egen formodning om hvad emner betyder og der skabes tanker om hvordan emnet kan undersøges. Der arbejdes med hypotese-dannelse og metode-design med henblik på at skabe en velegnet metode, som emnet kan afprøves i.

I den efterfølgende afprøvning eksperimenterer eleverne med eksempelvis rollespil, sketch, debat, interview, sang, dans eller andre selvvalgte metoder, der skal afdække eller tydeliggøre emnet eller komme med bud på løsninger.

Efter den praktiske afprøvning skaber eleverne en præsentationsform, der muliggør videndeling af deres oplevelser. Præsentationsformen er ligeledes fri – og elementer fra afprøvningen kan tages med. Videndelingen kan også indeholde erfaringer om hvad der virkede og hvad der fejlede.

Den sidste krinkelkrog er refleksion, hvor eleverne i plenum samler op på læringspointerne dels ved eget arbejde samt ved de læringspointer der er hørt fra andre. Læringspointerne relateres til øvrige samfundsforhold eller løsnings muligheder – og der laves eventuelt aftaler om fremtidige handlinger.

Hvis der er opnået viden der har potentiale til viderebearbejdning (eksempelvis i samarbejde med en virksomhed, organisation eller offentlig institution) aftales plan for dette.