Forløb og priser

Forløbene er målrettet elever på høj – og efterskoler.

Emnet for den enkelte workshop kan afstemmes i forhold til skolens interesseområder og niveauet for teori tilpasses elevernes læringsniveau. Holdstørrelsen er optimalt 16-24 elever.

Der tilbydes både lange og korte forløb

Lange forløb
De lange forløb strækker sig over 3-4 måneder med 1 eller 2 dages undervisning om ugen. Her arbejder vi i workshops med skiftende aktuelle og samfundsrelaterede emner, som bringer mental kreativitet og idegenerering i spil. Ideerne omsættes til konkrete hypoteser og løsningsforslag, som vi afprøver og evaluerer. Når de unge bliver fortrolige med læringsmodellen, udvælger de selv emner og afprøvnings metoderne bliver mere udfordrende.
Den praktiske læring understøttes af teori omkring det specifikke emne.

Parallelt med de forskellige workshops, arbejder vi med teori omkring idegenerering, iværksætteri og projektskabelse og der er indlagt tid til dialoger om grundlæggende begreber og værdier med udspring i den sociokratiske og protreptiske samtaleteknik. De forskellige workshops er tilpasset med særlig vinkling på eksempelvis gruppedynamikker, procesflow, beslutningsmetoder m.v.

Gennem hele forløbet arbejder vi med refleksion, selvledelse og livsduelighed – og den enkelte elev får afprøvet sine evner i forskellige situationer og roller.

Korte forløb
De korte forløb spænder over to sammenhængende undervisningsdage over ét emne. Vi igangsætter workshoppen ud fra et aktuelt emne, hvorfra vi i mindre grupper giver kreativiteten og ideerne fri.

Gennem forløbet indsnævrer vi ideerne til konkrete løsningsforslag som vi fremlægger og evaluerer. Til sidst samler vi op på, hvilke løsninger eller lærings-refleksioner vi kan bruge ”i den virkelige verden”.

Priser
De lange forløb tilpasses skolens ønsker i forhold til timeantal og varighed – og prisen aftales individuelt.

Prisen for korte forløb er kr. 12.000,- (excl. moms, transport og materialer).

I efteråret 2020 (august, september, oktober) gives 50% rabat, dvs. et kort forløb i denne periode koster kr. 6.000,- (excl. moms, transport og materialer).