Vi eksperimenterer med fremtiden

Vores fremtid vil bestå af bæredygtige lokalsamfund og arbejdspladser, som balancerer både miljømæssigt, økonomisk og sundhedsmæssigt. Og for at komme derhen, skal vi tænke kreativt og på tværs af fagligheder og samfundets normale administrative begrænsninger.

Vi skal skabe rum, så de unge tillærer sig kunsten at skabe ideer og eksperimentere med at få projekter til at lykkes og produkter til at skabes.

– Og ligeså vigtigt, at skabe sig gode erfaringer med at kommer videre, når vi fejler.

Sustainably skaber rammen og igangsætter eksperimentet, så de unge kan udfolde deres kreativitet. Der arbejdes efter en specialudviklet model som guider deltagerne fra undren til dannelse af formodninger som derefter afprøves og til sidst deles og evalueres.

Forløbet opfordrer til kreative udfoldelsesmuligheder og til refleksion over hvordan læringen kan bruges i andre sammenhænge – både i forhold til den enkelte og for fællesskabet.

Der arbejdes ud fra samfundsmæssige aktuelle paradokser som iscenesætter kompleksiteten i hvordan løsninger skal tænkes på tværs af eksempelvis samfundsforhold, økonomi, etik, miljøkrav, politiske forhold etc.

Vi kan eksempelvis lege med:

  • Verdensmål og lille mig. Hvad betyder verdensmålene for mig og min hverdag? Hvilke ændringer er jeg villig til at skabe og kan jeg inspirere andre med mine ideer? 
  • Vane-forbrug kontra ”brug for”. Hvilke behov får vi stillet ved forbrug – og hvorfor er vaner og behov svære at ændre?
  • Bæredygtige arbejdspladser. Hvad skal der til for at en virksomhed er attraktiv for mig? Hvilken profil eller hvilke visioner bør virksomheder have?
  • Unyttig bæredygtighed. Er økologi (altid) godt? Hvad skal der til for at fødevarer, tekstiler og transportformer opleves som bæredygtige eller ikke-bæredygtige?
  • Mig, mig, mig. Hvordan omsættes egne behov til det fælles bedste? – Og hvordan bliver vi bedre til at se hinandens kompetencer som fordele i stedet for konkurrence?

Dele af undervisningen kan foregå i økolandsbyen Hallingelille – hvor bæredygtig er indarbejdet i hverdagslivet på forskellig vis.