Sådan gør vi

Sustainably´s filosofi er, at det bedste flow – og de mest varige resultater opnås, når de rette personer, på rette tidspunkter arbejder med de rette opgaver. Derfor er vores metode workshopbaseret. De personer der – lige om lidt – skal omsætte initiativerne til virkelighed, skal være medskabere af omstillingen. For ved at have deltaget i forandringens skabelse, bliver man en del af historien.

På denne måde vil implementeringen af de nye initiativer ikke blive set som ekstraopgaver, men som en meningsskabende udvikling, som hver især har lyst til at tage del i. Der arbejdes i følgende faser:

I den indledende fase fastlægger virksomhedens ledelse og Sustainably en plan for forløbet, så der opnås enighed om tempo og afvikling af workshops.
I den efterfølgende fase sker selve udviklingsarbejdet, hvor identificering af initiativer sker i workshops. Alt efter behov inddrages ledelsen og enten dele af – eller hele medarbejdergruppen. Læs mere om services.
De identificerede initiativer listes i en bæredygtighedsstrategi der indeholder detaljerede initiativ-beskrivelser, ansvarsfordeling samt tids- og opfølgningsplan. Og der udarbejdes en kortere version af bæredygtighedsstrategien, som kan distribueres på virksomhedens hjemmeside.
Når bæredygtighedsstrategien er udarbejdet, påbegyndes det egentlige arbejde med implementering af de aftalte initiativer. Og for at sikre fremdriften afholdes løbende status-stops for de nøglepersoner der har særligt ansvar.
Sustainably har rødder i den danske økobevægelse og afvikling af workshops kan ske i inspirerende omgivelsen i Hallingelille.