Læs mere om Sustainably metoden nedenfor

Sustainably guider virksomheder til at få skabt dén bæredygtigheds plan, der passer til virksomhedens profil, medarbejdere og kundegrundlag. Ligeledes kan Sustainably assistere med det praktiske ift. projektledelse, implementering og opfølgning.

Sustainably’s filosofi er, at det bedste flow – og de mest varige resultater opnås, når de rette personer, på rette tidspunkter arbejder med de rette opgaver. Derfor er vores metode workshopbaseret. De personer der skal omsætte initiativerne til virkelighed, skal være medskabere af omstillingen. For ved at have deltaget i forandringens skabelse, bliver man en del af historien.

På denne måde vil implementeringen af de nye initiativer ikke blive set som ekstraopgaver, men som en meningsskabende udvikling, som hver især har lyst til at tage del i. 

I den indledende fase fastlægges procesplanen og der skabes enighed om ambitionsniveau og succeskriterier.

Test billede 2

I den efterfølgende fase sker selve udviklingsarbejdet med identificering og kvalificering af initiativer. Alt efter behov inddrages ledelse, medarbejdere og eventuelt udvalgte kunde-repræsentanter eller andre interessenter der kan kvalificere ide genereringen.

For at optimere forankringen af initiativerne, arbejdes med identifikation af øvrige interessenter samt målretning af kommunikations indsats.

Inden den endelige plan lanceres skabes et reflektions-rum, hvor det vurderes hvorvidt de udvalgte initiativer stemmer overens med virksomhedens kerneværdier. Ligeledes genberegnes effekten af initiativerne – og det sikres, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er frigjort til implementeringen.

Bæredygtighedsplanen implementeres og der følges op på, om initiativerne når de angivne mål – og dermed den ønskede værdi. Hvis der opstår ny viden eller ændrede vilkår, justeres planen løbende.

Sustainably har rødder i den danske økobevægelse og afvikling af workshops kan ske i inspirerende omgivelsen i Hallingelille.