At skabe en bæredygtigheds plan kan gøres på mange måder, men ved at genbruge gode erfaringer bliver processen kort og omkostningen lav. Derfor har Sustainably sammensat specifikke forløb der henvender sig til forskellige brancher og virksomhedsstørrelser.

Forløb 1 tilbydes til eksempelvis håndværks- eller handels virksomheder, som ønsker at identificere og formidle bæredygtigheds mål. Her vil forløbet typisk bestå af:

  • Igangsætnings-workshop (af 5 timers varighed) med ledelsesrepræsentanter og eventuelt nøglemedarbejdere, hvor initiativer identificeres og oplistes.
  • Sustainably sammenskriver de oplistede initiativer til en bæredygtighedsstrategi, der har to formål. Dels en operationel strategi, som anvendes internt i virksomheden – og dels en bæredygtighedsstrategi i kort version til virksomhedens hjemmeside.
  • Præsentations-workshop (af 1 times varighed) hvor virksomhedens ledelse og Sustainably gennemgår bæredygtighedsstrategiens initiativer for alle medarbejdere.
  • En opfølgnings-workshop (af 2 timer varighed) med ledelsesrepræsentanter og nøgle medarbejdere, hvor der følges op på fremdriften af de respektive initiativer og der udarbejdes en fremdrifts rapport.

Pris for forløb 1 Kr. 35.000,-

Forløb 2 tilbydes til eksempelvis transport- eller produktions virksomheder, der ønsker at inddrage medarbejderne i identificering af bæredygtighedsmål, samt ønsker at anvende bæredygtighedsmål som en del af virksomhedens udviklingsstrategi. Her vil forløbet typisk bestå af:

  • Igangsætnings-workshop (af 2 times varighed) med ledelsesrepræsentanter, hvor procesplan samt niveau for medarbejder involvering aftales.
  • Udviklings-workshop (af 5 timers varighed) med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, hvor initiativer identificeres og oplistes.
  • Bearbejdnings-workshop (af 5 timers varighed) hvor nøgle medarbejdere og ledelsesrepræsentanter beskriver og prioriterer de identificerede initiativer (der sikres målbarhed ved beskrivelse af hvem der gør hvad hvornår – og til hvilken kvalitet).
  • Sustainably sammenskriver de prioriterede og beskrevne initiativer til en bæredygtighedsstrategi, der har to formål. Dels en operationel strategi, som anvendes intern i virksomheden – og dels en bæredygtighedsstrategi i kort version til virksomhedens hjemmeside.
  • Præsentations-workshop (af 2 timers varighed) hvor virksomhedens ledelse og Sustainably gennemgår initiativerne for alle virksomhedens medarbejdere og igangsætter forandringsskabelsen.
  • En opfølgnings-workshop (af 2 timers varighed) med ledelsesrepræsentanter og nøgle medarbejdere, hvor der følges op på fremdriften af de respektive initiativer og der udarbejdes en fremdrifts rapport.

Pris for forløb 2 kr. 49.000,-

Forløb 3 tilbydes til eksempelvis større service virksomheder, der ønsker at inddrage medarbejderne i identificering af bæredygtighedsmål. Typisk har virksomheden et ønsker om at anvende bæredygtighedsmål som en del af udviklingsstrategien og ønsker at differentiere sig fra konkurrencer på baggrund af bæredygtighedsstrategien. Disse forløb kan indeholde udarbejdelse af eksempelvis af sustainability rapporter eller foodprint analyse mv. Implementeringen vil ofte indeholde flere opfølgnings-workshops, som sikrer dybdegående implementering.

Pris for forløb 3 fastsættes efter tilbud.

Klippekort
Et samarbejde kan også aftales på timebetaling via klippekort. Dette sikrer, at den samlede udgift er kendt fra start, uden at hele procesforløbet behøves at være fastlagt. Dette kan eksempelvis bruges  i de tilfælde, hvor Sustainably assisterer virksomhedens egne medarbejdere med udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi. 

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontakt 14 dage fra dato for faktura modtagelse.
Ved længerevarende projekter faktureres et opstartshonorar på 1/3 af den samlede pris ved afsendelse af ordrebekræftelse.