At skabe en bæredygtigheds plan kan gøres på mange måder, men ved at genbruge gode erfaringer bliver processen kort og omkostningen lav. Derfor har Sustainably sammensat specifikke forløb der henvender sig til forskellige virksomheds typer.

Forløb 1  – viden og identificering af initiativer. Dette forløb henvender sig til virksomheder der gerne vil vide mere om hvad kommende regerings – eller branchespecifikke initiativer kommer til at betyde for virksomheden. Vi identificerer initiativer og planlægger hvorledes initiativerne kan gennemføres.

Forløb 2 – strategiudvikling. Dette forløb henvender sig til virksomheder der ønsker at sætte den grønne omstilling i relation til sine kerneopgaver og produkter. Vi  inddrager nøglemedarbejdere og måske en kunderepræsentant, som kan bidrage til identificering af de initiativer som kan udvikle kerneforretningen med enten bæredygtige – eller digitale værktøjer. Eksempelvis hvorledes LCA analyser kan anvendes og hvorledes virksomheden kan indgå i værdikæde samarbejde og cirkularitets tænkning. Sustainably står for at facilitere processen og sammenskrive initiativerne til en handlingsplan.

Forløb 3 – strategiudvikling og implementering. Som overbygning på forløb 2, kan Sustainably ligeledes tilbyde implementerings hjælp af handlingsplanen – dvs. god gedigen projektledelse og opfølgning på, om de identificerede initiativer implementeres som forventet.

Fast pris eller klippekort
Et samarbejde kan enten aftales som en fast pris forud for samarbejdes start eller som timebetaling via klippekort. Klippekort kan eksempelvis bruges  i de tilfælde, hvor Sustainably assisterer virksomhedens egne medarbejdere med strategiudarbejdelse eller opfølgning.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontakt 14 dage fra dato for faktura modtagelse.
Ved længerevarende projekter faktureres et opstartshonorar på 1/3 af den samlede pris ved afsendelse af ordrebekræftelse.