Skab bæredygtig værdi

At kunne fremvise en troværdig og velimplementeret bæredygtighedsstrategi, bliver et større og større konkurrenceparameter for danske virksomheder.

De største virksomheder har allerede bæredygtighedsstrategier, der stiller krav til samarbejdspartnere og underleverandører – og ligeledes er forbrugeres forventning om transparente og bæredygtige fremstillingsprocesser stigende.

Dette øger presset på, at mindre- og mellemstore virksomheder også skal kunne dokumentere deres arbejde henimod mere bæredygtige processer og produkter.

Sustainably hjælper din virksomhed gennem omstillingen, så bæredygtighed bliver en del af identiteten og produktet – uden at forandringerne opleves som uønskede ekstraopgaver.

I Sustainably er vi dygtige forandringsskabere, der via veltilrettelagte workshops guider virksomheden hele vejen fra strategiudarbejdelsen over implementeringen til den reelle værdi opleves. Vi har faglig viden omkring bæredygtigheds-initiativer og verdensmål og kan tilføre din virksomhed relevant viden om eksempelvis lovkrav, CSR, certificeringsmuligheder mv.

Samarbejde med Sustainably inddrager ledelse og medarbejdere dér hvor ideerne skal boble og hvor viden om netop jeres kerneprodukter skal i spil. Sustainably tilrettelægger den rette proces og tilfører dén viden om bæredygtighed der er brug for.

På den måde forkortes og forenkles processen – og dét er bæredygtighed i sig selv.

Nyheder

Gratis e-bog med handlingsrettede indgangsvinkler til virksomhedens bæredygtige omstilling
Hvis du betragter bæredygtig omstilling som en omkostningstung, ressourcekrævende og unødvendig ledelsesopgave, risikerer din virksomhed at blive overhalet af konkurrenterne.
Lad i stedet din virksomhed skabe innovative processer og fremtidssikrede produkter med bæredygtighed som centrum for virksomhedens omstilling.

Læs mere – eller hent e-bogen her

Kan en certificering betale sig?
Går du med overvejelser om, hvorvidt en certificering er næste skridt for din virksomhed?
– Og i givet fald skal din virksomhed da fuldt ud certificeres? Eller kan principperne skabe en systematisk metode til omstilling henimod mere bæredygtige processer?

Læs mere her